top of page

INFORMACJE OGÓLNE
Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszymi działaniami i usługami. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej https://www.schronisko.wloclawek.eu
Pragniemy zapewnić, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejsza polityka prywatności zawiera również elementy ogólnej klauzuli informacyjnej, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Cała polityka prywatności do przeczytania tutaj...

 

bottom of page